Teichenné opta per una solució d’aire comprimit a l’alçada del producte

Una solució adaptada als requeriments de la producció

Teichenné és una empresa obsessionada amb la qualitat, i recentment ha millorat el sistema de tractament de l’aire comprimit amb una solució d’alta eficiència.
En la fabricació de les begudes, Teichenné controla que res no pugui afectar la transparència o l’aroma, això inclou l’aire comprimit que té contacte directe amb el producte.
En els seus processos, l’aire comprimit es fa servir per barrejar els ingredients i en el procediment d’envasament.
En aquests punts de la producció en què l’aire comprimit té contacte directe amb el producte, és fonamental que l’aire sigui de la màxima qualitat perquè no arribi al producte ni partícules, ni oli residual ni hidrocarburs.

Aire amb qualitat 1:4:1 segons la ISO 8573, i estèril

El proveïdor d´equips i serveis, TECNOAIR, juntament amb BEKO TECHNOLOGIES, ha implantat un sistema complet de tractament que s´adapta als requeriments de fabricació.
Amb la nova solució tècnica s’assoleix un aire classe 1:4:1 segons la ISO 8573. La solució de tractament de l’aire comprimit inclou un convertidor catalític BEKOKAT que, a més de tractar l’oli residual i els hidrocarburs de l’aire comprimit, esterilitza l’aire. També s’han instal·lat filtres de partícules de fins a 0,01 micres per assegurar que res enterboleix l’alta qualitat dels productes de Teichenné.
Després de la instal·lació s’ha realitzat una auditoria de qualitat de l’aire que n’ha provat l’eficàcia.
En millorar la qualitat de l’aire, Teichenné demostra que es pren seriosament la qualitat dels seus productes, fins al mínim detall, per a la màxima satisfacció dels seus clients.