Skip to content

Politica de privacitat

Li donem la benvinguda a la web corporativa i li convidem a conèixer aquests termes abans que faciliti les seves dades personals en ella.

Menors d’edat

En el cas dels menors de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de catorze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de donar-nos cap mena de dades personals.

Alguns principis que ha de conèixer

En Teichenné, S.A. es una prioritat el respecte i la protecció de les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits en aquesta web.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i de confiança i per això volem compartir els nostres principis respecte a la seva privacitat:

 • Mai sol·licitem informació personal tret que realment sigui necessària per a prestar-li els serveis que ens requereixi.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas que compti amb la seva autorització expressa.
 • Mai utilitzem les seves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa li aconsellem com a usuari que la visiti periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

Regulacions legals a les quals s’acull aquesta web

Teichenné, S.A. ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

Responsable del tractament de les seves dades personals

 • Nom comercial: Teichenné, S.A.
 • NIF/CIF: A08097180
 • Adreça: Ctra. N-340 Km 1194,8 – 43719 Bellvei del Penedès (Tarragona)
 • Correu electrònic: teichenne@teichenne.com
 • Activitat: Fabricació de Licors (CNAE 1101)

A l’efecte del que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que ens enviï a través dels formularis de la web rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en Teichenné, S.A. procedeixen de:

 • Formulari de contacte de la web https://www.teichenne.com
 • Curriculum Vitae
 • Formulari de sol·licitud de servei via telefònica o personal

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Teichenné, S.A. estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Solicitar la limitación de su tratamiento.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.
 • Rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollits.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas, únicament es conservessin per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.Teichenné, S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat d’aquestes dades. De la mateixa manera, podrà rebutjar que les seves dades siguin tractades de manera automàtica per a la creació de perfils.

Els interessats així mateix tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Podrà exercitar els seus drets per correu electrònic a teichenne@teichenne.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per a posar-se en contacte amb nosaltres, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Teichenné, S.A. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Teichenné, S.A. només com es descriu en la present Política de Privacitat.

En Teichenné, S.A. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent fi:

 • Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: nom, email i telèfon per a respondre als requeriments dels usuaris de la web https://www.teichenne.com. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per a respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa en la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en la web, així com qualssevol altres consultes que pugui tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. L’informem que les dades que ens faciliti estaran situades en els servidors de LÍNEA GRÁFICA, Especialistas en Comercio Electrónico, S.L. (proveïdor de hosting de Teichenné, S.A.) dins de la UE.
 • Curriculum vitae: Sol·licitem les següents dades personals: nom, email, telèfon, dades acadèmiques i altres dades necessàries per a avaluar els seus coneixements i amb la finalitat de formar part en els processos de selecció de personal que es duguin a terme per part nostra. Teichenné, S.A. tractarà les seves dades per a analitzar el seu perfil amb la finalitat d’avaluar determinats aspectes personals d’una persona física, en particular per a analitzar o predir aspectes relatius al rendiment professional, situació econòmica, salut, preferències personals, interessos, fiabilitat, comportament, ubicació o moviments d’aquesta persona física.
 • Formulari de sol·licitud de servei: Sol·licitem les següents dades personals: nom, email, telèfon i altres dades personals per a atendre les necessitats de cada usuari. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per a dur a terme la seva sol·licitud i donar el servei requerit. L’informem que les dades que ens faciliti estaran situades en els servidors de LÍNEA GRÁFICA, Especialistas en Comercio Electrónico, S.L. (proveïdor de hosting de Teichenné, S.A.) dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les seves dades personals:

 • Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden la nostra empresa a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per a secundar i millorar els serveis que oferim.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que es detallen en la Política de Cookies.

Teichenné, S.A., no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal a tercers, sense el consentiment previ, que puguin identificar a l’usuari, ni el farà en el futur. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentimentque se li sol·licita expressament. A més, l’oferta prospectiva de productes i serveis pot estar basada en l’execució d’un contracte signat per totes dues parts.

També podem publicar la seva imatge en activitats realitzades amb l’empresa. Si això ocorre, serà degudament informat i en el seu cas se li recaptarà el consentiment explícit.

Per a contactar amb nosaltres es requereix el consentiment d’aquesta Política de Privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada també en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte signat. També la contractació de productes i serveis serà segons els termes i condicions que consten en la política comercial.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil.
 • No es sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.

Per tant, podem garantir que les seves dades no es conservaran més temps del necessari, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Teichenné, S.A., comparteix dades amb diverses empreses sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels nostres serveis i han estat seleccionades atenent el compliment dels drets que preservem en l’empresa.

No obstant això, les dades registrades poden ser comunicades a Entitats el nivell de protecció de les quals no és adequat a la normativa europea. Això pot suposar una transferència internacional de dades que li serà degudament informada i en el seu cas se li recaptarà el consentiment explícit per a efectuar la mateixa.

Diferents empreses tindran accés a la informació personal necessària per a realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per a altres fins. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de Privacitat i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades. Entre aquests encarregats de tractament estan:

Hosting: LÍNEA GRÁFICA, Especialistas en Comercio Electrónico, S.L., CIF B91794685, amb domicili en CALLE ASTRONOMÍA 1, TORRE 1, PLANTA 10, MOD 8-11 (Espanya). Més informació en https://www.lineagrafica.es/, tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis com a proveïdor de hosting a Teichenné, S.A.

Plataforma web: WordPress.org, més informació enhttps://wordpress.org/ tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de suport a Teichenné, S.A.

Email màrqueting: CPC Serveis Informàtics SL (Mailrelay), amb domicili a Madrid. Més informació en https://mailrelay.com.CPC Serveis Informàtics SL (Mailrelay) tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de gestió d’email màrqueting a Teichenné, S.A.

Secret i seguretat de les dades

Teichenné, S.A. es compromet en l’ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquests, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Teichenné, S.A. no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa d’Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remeti, exonerant a Teichenné, S.A.de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en les diferents formes de contacte.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Teichenné, S.A. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

Canvis en la política de privacitat

Teichenné, S.A. se reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, Teichenné, S.A. no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de contacte, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre notícies dels nostres serveis i productes, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Teichenné, S.A. se compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 10/10/2023